Ostutingimused

Miks tellida pizza Pizzakuller.ee kaudu?

 • Saate pizza tellida otse veebist kiirelt ja mugavalt.
 • PizzaKuller on Tallinna soodsaim kuller.
 • Oleme paindlikud ja aitame Teil pizzavalikut teha – küsi personaalset pakkumist!
 • PizzaKulleri lehe kaudu on juriidilistel isikutel võimalik tellimuse ajal kohe endale ka arve tellida. Arve saadetakse koos tellimuse kinnitusega.

Makseviisid:

Pangalingi kaudu

Peale tellimuse esitamist klikkige soovitud panga lingile, mis suunab Teid valitud internetipanka: Swedbank, SEB, DANSKE BANK, NORDEA. Sisestage oma kasutajatunnus ja paroolid ning sisenege internetipanka. Internetipangas näete juba täidetud maksekorraldust, kus on kirjas summa, mis kuulub tasumisele www.pizzakuller.ee’lt ostetud toodete eest. Kinnitage või tühistage maksekorraldus.

Tasun kohapeal sularahas

Peale tellimuse esitamist klikkige „Tasun kohapeal sularahas“. Antud juhul peab tasuma kullerile kauba üleandmisel sularahas.

Privaatsus

Kõiki Pizzakulleri e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot, välja arvatud juhtudel, kui kuller vajab kauba kohale toimetamiseks Teie nime, telefoninumbrit ning kohaletoimetamise aadressi või muudel seadusega ettenähtud juhtudel. Nõustudes tingimustega on inimene automaatselt Pizzakuller.ee uudiskirja saajate hulgas. Juhul kui soovite uudiskirjast loobuda, siis iga uudiskirja jaluses on viide uudiskirjast loobumise kohta.

Andmekaitse

Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse, ka Pizzakulleri e-poel puudub neile juurdepääs.

Pizzakulleri e-poe üld- ja tellimistingimused

 1. Tingimuste ulatus ja kehtivus
  1.1. Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna www.pizzakuller.ee, CP Group OÜ, reg. kood 11714613, Vilmsi 60-1, Tallinn, Harjumaa 10115, Eesti vahel Pizzakulleri e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
  1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Pizzakulleri e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
  1.3. CP Group OÜ on õigustatud Pizzakulleri e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.pizzakuller.ee kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.pizzakuller.ee. Kui klient edastab oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse kliendi ja CP Group OÜ vahel tekkinud õigussuhtele kliendi poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
  1.4 PizzaKulleri e-pood on avatud iga päev kell 10.00–22.00. Väljaspool eespool nimetatud aega võetakse tellimusi vastu telefoni teel. PizzaKulleri telefoninumber on +372 56 66 77 88.
 2. Hinnad
  2.1. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
 3. Tellimuse vormistamine
  3.1. Ostukorvi võib lisada uusi tooteid. Samuti võib muuta toote tellitavat kogust. Tehtud muudatuse kinnitamiseks tuleb klikkida nupul „Uuenda ostukorvi“. Tellimuse vormistamise jätkamiseks tuleb klikkida lingile „Vormista tellimus”. Klient suunatakse tellija andmete leheküljele.
  3.2. Klient peab olema oma andmete ja tellimuse kinnituse lehekülgedel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub kliendi poolt ostetud toodete kiire ja probleemideta kohaletoimetamine.
  3.4. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (lepingu jõustumine) arvates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest CP Group OÜ arvelduskontole.
 4. Toodete eest tasumine
  4.1. Makse sooritamiseks tuleb valida tellimuse vormistamise leheküljel endale meelepärane makseviis.
  4.2. Toodete eest on võimalik tasuda:
  1) internetipanga kaudu (Swedbank, SEB, Nordea Pank ja Danske Bank pangalinkide kaudu);
  2) kohapeal sularahas – klikkides tellimuse kinnituse leheküljel „Tasun kohepeal sularahas“ – mille järel kliendile saadetakse e-mailile tellimuse kinnitus. Arve saadetakse kliendile e-mailiga koos tellimuse kinnitusega;
  4) krediitkaardiga.
  4.3. Tellimus tühistatakse juhul, kui ostusumma ei ole 2 tunni jooksul laekunud.
  4.4. Tellimuse tühistamise või ostetud toote tagastamise korral tagastatakse ostusumma vastavalt tellimuse vormistamisel valitud makseviisile:
  1) pangalingi kaudu tasutud summa kantakse tagasi kontole, millelt tasutud summa laekus;
  2) krediitkaardiga tehtud makse puhul esitatakse tehingu tühistamise avaldus kaardimakse keskusele;
  3) sularahas tehtud tehinguid arveldatakse kohapeal.
 5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine
  5.1. Peale lepingu jõustumist vastavalt tingimuste punktile 3.4. toimetatakse tooted kliendile kohale tema poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni teel orienteeruvalt kahe tunni jooksul.
  5.2. Juhul kui tellimuse kohaletoimetamiseks läheb tavapäraselt rohkem aega, teatab dispetšer sellest kliendile. Tavapäraselt rohkem aega võib minna tipptunni ajal, mil auto ummikute tõttu ei ole kulleril võimalik tellimust õigel ajal toimetada. Lisaks ummikutele võib tellimus tavapärasega võrreldes hilineda ka tellimuste suurema mahu tõttu.
  6. Tellimuse tühistamine
  6.1. Kliendil on õigus peale toodete eest tasumist, kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada. NB! Kuna pizzade tellimus antakse pizzarestoranile edasi üldjuhul kohe peale tellimuse kättesaamist, siis tühistuse korral võetakse vastu ainult nende tellimuste tühistused, mida ei ole jõutud pizzarestoranile edastada.
  6.2. Tühistamiseks tuleb teha järgmist: 1) helistada Pizzakulleri telefoniinumbrile +372 56 66 777 88 ja 2) saata e-mail aadressile info@pizzakuller.ee vastavasisulise teatega, milles on ära toodud tellimuse number ja kliendi arvelduskonto number.
 6. Nõuetele mittevastavate toodete tagastamine
  7.1. CP Group OÜ vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 20 minuti jooksul arvates toodete kliendile üleandmisest.
  7.2. CP Group OÜ ei vastuta:
  1) kliendi süül toote halvenemise/kahjustumise eest;
  2) puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel;
  3) toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.
  7.3. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on kliendil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta tootega või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode CP Group OÜ kulul.
  7.4. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) kliendi poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.
  8. Vastutus ja vääramatu jõud
  8.1. CP Group OÜ vastutab kliendi ees ja klient vastutab CP Group OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
  8.2. CP Group OÜ ei vastuta kliendile tekitatud kahju eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida CP Group OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist CP Group OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).
 7. Muud tingimused
  9.1. Kõiki PizzaKulleri e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka CP Group OÜ-l puudub neile juurdepääs.
  9.2. Käesolevates tingimustes loetlemata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
  9.3. Kliendi ja CP Group OÜ vahel seoses PizzaKulleri e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseameti kaudu tarbijakaebuste komisjoni või Tallinna Linnakohtusse. Klient võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
 8. Diskleimer
  10.1. Tootepildid on illustratiivse tähendusega.
  10.2. Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata.
  10.3. PizzaKuller jätab endale õiguse loobuda müügist, kui tootega seoses esineb mõni järgmistest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 15 eurot maksev pizza on järsku müügis 1,5 euroga, on ilmselgelt tegemist veaga. Sellest tulenevalt eeldab Pizzakuller, et klient peaks aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele).
  10.4. Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale kliendi viimast külastust uuenenud. Seoses tootjate andmekaartide puudulikkusega võib PizzaKulleri e-poe tooteinfos esineda ebatäpsusi. PizzaKulleri e-pood ei võta sel juhul vastutust toote andmete õigsuse eest. Pizzakuller soovitab siiski enne ostu sooritamist võimalusel kontrollida tooteinfo täpsust Pizzakulleri klienditeeninduse telefonil +372 56 66 77 88.